3Přídavná jména

Podobně jako u substantiv i u přídavných jmen rozlišujeme rod mužský a ženský, číslo jednotné a množné.