5.4.2Zájmena ukazovací nesamostatná

číslo mužský rod ženský rod
jednotné ce, cet cette
množné ces ces
Tvar cet se užívá v mužském rodě jen před samohláskou nebo němým h, a to před podstatným i přídavným jménem:cet enfant - ce petit enfantcet hôtel - ce petit hôtelVýznam ukazovacího zájmena může být zesílen příklonkami -ci nebo -là, které se připojují těsně za podstatné jméno. Je-li v téže větě užito obou, označuje -ci pojem bližší nebo posledně jmenovaný, -là pojem vzdálenější nebo jmenovaný dříve:Ces livres-ci sont à moi, ces livres-là sont à toi.Tyto knihy jsou moje, tamty knihy jsou tvoje.Příklonky používáme i při určování času:ce matindnes ránocet après-mididnes odpolednece soirdnes večercet hivertuto zimu, letos v zimě