16.3Nepřímá řeč

Nepřímá řeč je zprávou mluvčího o výroku jiného mluvčího. Jde o podřadné souvětí, kde se mluvnická osoba věty vedlejší přizpůsobuje větě hlavní:Pierre dit qu'il en a marre.Pierre říká, že už toho má dost.Il dit qu'il n'ira plus là-bas.Říká, že už tam nepůjde.Závisí-li vedlejší věta na přísudku věty hlavní v některém z minulých časů, uplatňuje se souslednost časová:Pierre a dit qu'il en avait marre.Pierre řekl, že už toho má dost.Il a dit qu'il n'irait plus là-bas.Řekl, že už tam nepůjde.Výrazy příslovečného určení času a místa se posunou tak, aby byly v logické souvislosti k současnosti:aujourd'hui - ce jour-làhier - la veille; le jour précédentdemain - le lendemain; le jour suivant