3.4Stupňování přídavných jmen

Pravidelné stupňováníTvoření: II. stupeň (komparativ) pomocí příslovce plus, při sestupňování pomocí moins. Při srovnání se ve významu než užívá spojka que. III. stupeň (superlativ) se tvoří pomocí členu le, la, les, který se klade před II. stupeň.
rod I. stupeňII. stupeň III. stupeň
mužský grand plus grand le plus grand
ženský grande plus grande la plus grande
Komparativy můžeme srovnávat pomocí dvojice aussi ... que, v záporu obvykle pas si ... que:Je suis aussi grande qu'elle.Jsem stejně tak vysoká jako ona.Je ne suis pas si grande qu'elle.Nejsem tak vysoká jako ona.