5.6Zájmena vztažná

jednoduché tvary
pád
1. qui
2. de qui, dont
3. à qui
4. que, qu'
složené tvary
pád jednotné číslo množné číslo
mužský rod ženský rod mužský rod ženský rod
1. lequel laquelle lesquels lesquelles
2. duquel de laquelle desquels desquelles
3. auquel à laquelle auxquels auxquelles
4. lequel laquelle lesquels lesquelles
UžitíZastupují podstatné jméno nebo jiný řídící výraz vyjádřený v hlavní větě, popř. celou větu řídící. Připojují vedlejší větu k větě řídící:C'est le médecin à qui/auquel tu voulais parler.To je lékař, se kterým jsi chtěl(a) mluvit.C'est le portefeuille que nous avons trouvé.To je ta peněženka, kterou jsme našli.C'est le livre dont on parle beaucoup.To je ta kniha, o které se hodně mluví.la sœur de Jannis qui part en FranceJannisova sestra, která odjíždí do FrancieJe ne sais que/quoi faire.Nevím, co dělat.