7.13Slovesné tvary složené

TvořeníPomocí sloves avoir nebo être a z příčestí minulého slovesa významového:
tvar pomocného slovesa tvar významového slovesa
Passé composé présent de l'indicatif participe passé
Plus-que-parfait imparfait de l'indicatif participe passé
Futur antérieur futur participe passé
Conditionnel passé conditionnel présent participe passé
Participe passé composé participe présent participe passé
Pomocným slovesem je většinou avoir. Slovesa être užívá několik málo sloves, vyjadřujících většinou pohyb nebo změnu stavu, např. arriver, rester, tomber.Přehled složených tvarů činného rodu u sloves aimer a aller (pro jednoduchost tvar participe passé jen v mužském rodě):
INDICATIF AIMER ALLER
Passé composéj'ai aimé je suis allé
tu as aimé tu es allé
il a aimé il est allé
nous avons aimé nous sommes allés
vous avez aimé vous êtes allés
ils ont aimé ils sont allés
Plus-que-parfaitj'avais aimé j'étais allé
tu avais aimé tu étais allé
il avait aimé il était allé
nous avions aimé nous étions allés
vous aviez aimé vous étiez allés
ils avaient aimé ils étaient allés
Futur antérieurj'aurai aimé je serai allé
tu auras aimé tu seras allé
il aura aimé il sera allé
nous aurons aimé nous serons allés
vous aurez aimé vous serez allés
ils auront aimé ils seront allés
CONDITIONNEL AIMER ALLER
passé j'aurais aimé je serais allé
tu aurais aimé tu serais allé
il aurait aimé il serait allé
nous aurions aimé nous serions allés
vous auriez aimé vous seriez allés
ils auraient aimé ils seraient allés
PARTICIPE
passé composé ayant aimé étant allé