15Citoslovce

výkřiky Ah !, Ohé !, Ouf !, Pouah !, Zut !
podstatná jména Attention !, Silence !
přídavná jména Bon !
příslovce Bien !
slovesné tvary hlavně rozkazovací Vas-y !, Tiens !, Chut !
celé věty Dis donc !
Mezi citoslovce řadíme i zvukomalebná slova, která přibližně napodobují:*hlasy zvířatcocoricokykyrykýcoucoukukumeuh*různé zvukytic-tactik taktoc-tocťuk(y) ťukmiam-miammňam mňam