12.2Stupňování příslovcí

Tvoření:Nepravidelné stupňování mají jen čtyři příslovce:
I. stupeň II. stupeň III. stupeň
beaucoup mnoho plus více le plus nejvíce
peu málo moins méně le moins nejméně
bien dobře mieux lépe le mieux nejlépe
mal špatně pis hůře le pis nejhůře
Pravidelné (opisné) stupňování: II. stupeň pomocí plus, při vyjádření menší míry moins, III. stupeň pomocí le plus a le moins (jako u přídavných jmen):
I. stupeň II. stupeň III. stupeň
vite rychle plus vite rychleji le plus vite nejrychleji
moins vite pomaleji le moins vite nejpomaleji