7.4Minulý čas jednoduchý (Passé simple)

TvořeníPravidelně přidáním koncovky ke kmeni, který vznikne odtržením koncovky infinitivu (aim-er, fin-ir a vend-re):Viz kap. Přehled jednoduchých tvarů pravidelných sloves.UžitíJe to knižní čas vyjadřující zcela ukončený minulý děj. V běžné řeči se neužívá:Victor Hugo naquit en 1802.Viktor Hugo se narodil v roce 1802.Louis XIV régna 54 ans.Ludvík XIV. vládl 54 let.