7.7Podmiňovací způsob přítomný (Conditionnel présent)

TvořeníU všech sloves stejnými koncovkami (shodnými pro imperfektum), které se připojují ke kořeni budoucího času. U sloves III. třídy po odtržení koncového -e.
jednotné číslo množné číslo
1. os. -ais -ions
2. os. -ais -iez
3. os. -ait -aient
j'aimerais, tu partirais, il voudrait, nous vendrions, vous seriez, ils finiraientUžití*neskutečný, předpokládaný děj, přání nebo možnost:J'aimerais aller à la mer.Chtěl(a) bych jet k moři.*pravděpodobnost nebo pochybnost v přítomnosti, neověřená informace:Il aurait trente ans.Prý mu je třicet., Mělo by mu být třicet.*následnost vzhledem k jinému minulému ději:Il a dit qu'il m'appellerait.Řekl, že mi zavolá.Viz kap. Souslednost časová.