5.8.1Zájmenné příslovce Y

Užití*Zastupuje podstatné jméno, jemuž předcházejí předložky à, en, dans, chez, sur, sous ap.:Êtes-vous au bureau ? – Oui, j'y suis.Jste v kanceláři? – Ano, jsem.*Dále nahrazuje třetí pád à lui, à elle, à eux, à elles, à cela, a to pouze pokud mluvíme o věcech, nikoli o lidech:Pensez-vous à votre examen ? – Oui, j'y pense.Myslíte na svoji zkoušku? – Ano, myslím. penser à qqchCe meuble est précieux, n'y touchez pas !Tento kus nábytku je vzácný, nesahejte na něj! toucher à qqch