11Otázka

Tvoření1.Nejčastěji jako věta oznamovací s užitím tázací intonace (hlas na konci věty výrazně stoupne):Ton frère n'est pas encore arrivé ?Tvůj bratr ještě nepřišel?2.Užitím tázacího výrazu v 1. pádě (qui, quel, lequel, combien de) na začátku věty, pořadí podmět-přísudek se nemění:Quelle langue est plus difficile, le français ou l'allemand ?Který jazyk je těžší, francouzština, nebo němčina?3.Opisem pomocí výrazu est-ce que, pořadí podmět-přísudek se nemění:Est-ce que tu as vu notre appartement ?Viděl jsi náš byt?4.Tzv. inverzí, tj. změnou slovosledu (prostředek většinou vnímaný jako knižní):Est-ce vrai ?Je to pravda?