8.4Podmínka neskutečná

*v přítomnostiVyjadřuje děj, který by nastal za určitých (ale nesplněných) podmínek v přítomnosti. Ve vedlejší větě se po spojce si klade imperfektum. Řídící věta má sloveso v přítomném podmiňovacím způsobu:Elle me le dirait si elle le savait.Řekla by mi to, kdyby to věděla. ale neví to*v budoucnostiVyjadřuje děj, který by nastal za určitých podmínek v budoucnosti. Ve vedlejší větě se po spojce si klade imperfektum. Řídící věta má sloveso v přítomném podmiňovacím způsobu:Si je pouvais travailler demain, je le terminerais.Kdybych mohl(a) zítra pracovat, dokončil(a) bych to. ale nebudu moci*v minulostiVe vedlejší větě se po spojce si neklade podmiňovací způsob jako v češtině, ale předminulý čas. Sloveso věty řídící je v minulém podmiňovacím způsobu:S'il avait pu, il serait venu.Kdyby byl mohl, byl by přišel. ale nemohl