7.10Přechodník (Gérondif)

TvořeníOd příčestí přítomného pouhým přidáním předložky en:Užití*Vyjadřuje okolnost děje či časovou souběžnost. Do češtiny ho přeložíme pomocí vedlejší věty. Podmět vedlejší a hlavní vět musí být shodný:En la voyant, il s'est mis à courir.Když ji uviděl, rozběhl se.*Vyjadřuje také způsob, prostředek nebo podmínku:Ne téléphonez pas en conduisant.Netelefonujte při řízení.On apprend beaucoup en voyageant.Cestováním se člověk hodně naučí.Spojení s příslovcem tout zdůrazňuje současnost či nepřetržitost děje nebo přípustku:Ma sœur lit tout en écoutant la radio.Moje sestra si čte a přitom poslouchá rádio.Tout en travaillant beaucoup, elle sort souvent.I když hodně pracuje, chodí často ven.