7.6Subjonctif přítomný

TvořeníZ 3 os. mn. č. přítomného času oznamovacího způsobu odtržením koncovky -ent a přidáním koncovek uvedených v tabulce. Subjonctif má u sebe téměř vždy spojku que.
jednotné číslo množné číslo
1. os. -e -ions
2. os. -es -iez
3. os. -e -ent
ils finissent - que je finisse, ils vendent - que je vendeViz kap. Přehled jednoduchých tvarů pravidelných sloves.Užití1.Ve větách hlavních:*vyjadřuje přání, politování, rozkaz, možnost, předpoklad ap.:Pourvu qu'il ne pleuve pas !Jen aby nepršelo!2.Ve větách vedlejších:*vůli, přání, touhu, rozkaz ap.:Je veux que tu le fasses.Chci, abys to udělal.Il dit qu'on vienne le voir chaque dimanche.Říká, abychom ho každou neděli navštívili.*pochybnost, nejistotu (po slovních spojeních a slovesech jako např. douter, sembler, il est (im)possible, ne pas penser, ne pas croire, il se peut que ap.):Je doute qu'on puisse le faire.Pochybuji, že je možné to udělat.Il se peut que j'arrive tard.Možná přijdu pozdě.*soud, posudek (po slovních spojeních a slovesech jako např. il faut, il est nécessaire, il vaut mieux, il est important, cela vaut la peine ap.):Il faut que tu viennes à l'heure.Je třeba, abys přišel včas.Il est nécessaire que nous partions.Je nutné, abychom odjeli.*duševní hnutí (po slovních spojeních a slovesech jako např. s'étonner, craindre, regretter, être fâché, être heureux, avoir peur ap.):Je crains qu'il ne vienne pas.Obávám se, že nepřijde.*Někdy odlišuje význam od oznamovacího způsobu:Tu penses que je puisse réussir ?Myslíš, že bych mohl uspět?Tu penses que je peux réussir ?Myslíš, že mohu uspět?