7.25Slovesný vid

Francouzština dokonavost a nedokonavost sloves nerozlišuje:direříct i říkatpousserstrčit i strkatK rozlišení vidu dochází v minulosti. Děj neuzavřený je vyjádřen většinou imperfektem a děj uzavřený obvykle perfektem:Je me suis baignée dans la mer.Vykoupala jsem se v moři.Je me baignais dans la mer.Koup(áv)ala jsem se v moři.Někdy vyjadřuje francouzština vidové rozlišení úplně odlišnými slovesy:soignerléčitguérirvyléčitNěkdy využívá rozdílu mezi jednotným a množným číslem u opisných tvarů:faire un sautskočitfaire des sautsskákat