5.3.1Zájmena přivlastňovací samostatná

jednotné číslo množné číslo
mužský rod ženský rod mužský rod ženský rod
le mien můj la mienne moje les miens moji les miennes moje
le tien tvůj la tienne tvoje les tiens tvoji les tiennes tvoje
le sien jeho/jejíla sienne jeho/jejíles siens jeho/jejíles siennes jeho/její
le nôtre náš la nôtre naše les nôtres naši les nôtres naše
le vôtre váš la vôtre vaše les vôtres vaši les vôtres vaše
le leur jejich la leur jejich les leurs jejich les leurs jejich
UžitíZastupují podstatné jméno, proto se užívají se členem. Rod a číslo odpovídá zastupovanému podstatnému jménu:Je n'ai pas de vélo, Michel va me prêter le sien.Nemám kolo, Michel mi půjčí svoje.