7.23Zvratná slovesa

Tvořeníse laver
1. os. je me lave nous nous lavons
2. os. tu te laves vous vous lavez
3. os. il se lave ils se lavent
Všechna zvratná slovesa tvoří složené časy pomocí slovesa être:Je me suis lavé.Umyl jsem se.Ale:se doutertušitse changerpřevlékat sese signerpokřižovat se