6.4Zlomky

Zlomky se tvoří tak, že čitatelem je číslovka základní, jmenovatelem číslovka řadová. Jsou rodu mužského, kromě une moitié (polovina).1/5 - un cinquième3/7 - trois septièmes1/100 - un centièmeVýjimky:1/2 - un demi1/3 - un tiers1/4 - un quart