5.2Zájmena zvratná

V 1. a 2. osobě se používá zájmen osobních nesamostatných:Je me peigne.Češu se.Nous nous sommes vus.Viděli jsme se.Nesamostatné zvratné zájmeno má tvar se a vztahuje se k podmětu, který je ve 3. os. j. nebo mn. č.:Elle se peigne.Češe se.Ils se sont vus.Viděli se.Samostatného zvratného zájmena soi se užívá, má-li věta neurčitý podmět, např. chacun, on, quelqu'un, tout le monde, a to nejčastěji po předložkách:Chacun pense à soi.Každý myslí na sebe.Cela va de soi.To se rozumí samo sebou.