5.1.2Zájmena osobní samostatná

Užití*při zdůraznění:Moi, je ne fume pas.Já nekouřím.Je le connais bien, lui.Toho dobře znám.*při opisném zdůraznění větných členů pomocí c'est:Pozor: na rozdíl od češtiny se v tomto případě přísudek vždy v rodě a čísle shoduje se zdůrazněným podmětem.C'est moi qui ai écrit cela.To já jsem to napsal(a).C'est lui qu'elle cherche.Jeho hledá.*v eliptické odpovědi, když je podmět zamlčen:Qui a fait cela ? - Lui.Kdo to udělal? - On.*po předložkách:Ce livre est à toi.To je tvoje kniha.Viens avec moi.Pojď se mnou.*po que a comme:Elle est plus belle que toi.Je hezčí než ty.*v kladném imperativu (1. a 2. os. j. č.):Dépêche-toi.Pospěš si.