4.3Člen dělivý

Je znakem blíže neurčeného podstatného jména nepočitatelného. Doprovází podstatná jména vyjadřující:*hmotu či látku blíže neurčeného množství:Voulez-vous de la bière ou du vin ?Chcete pivo nebo víno?*abstraktní pojmy:Vous avez de la chance !Máte štěstí!Excusez-moi, j'ai encore du travail.Omluvte mě, mám ještě (nějakou) práci.*atmosférické jevy:Il fait du vent.Je vítr.Il y a du soleil.Svítí slunce.