5.5.2Zájmena tázací nesamostatná

číslo mužský rod ženský rod
jednotné quel quelle
množné quels quelles
Výslovnost je u všech tvarů stejná kεl, pouze při vázání je rozdíl mezi j. č. a mn. č.:Quelle histoire ! kεlistwaʀ - Quelles histoires ! kεlzistwaʀ