7.8Rozkazovací způsob

TvořeníMá stejný tvar jako oznamovací způsob, ale bez osobního zájmena. U sloves I. třídy se ve 2. osobě j. č. odtrhává koncové -s (tu parles - parle !). Ponechává se jen před en a y (entres-y !):
I. třída II. třída III. třída
2. os. č. j. aime ! finis ! vends !
1. os. č. mn. aimons ! finissons ! vendons !
2. os. č. mn. aimez ! finissez ! vendez !
Výjimky: slovesa être, avoir a savoir:
être avoir savoir
2. os. č. j. sois ! aie ! sache !
1. os. č. mn. soyons ! ayons ! sachons !
2. os. č. mn. soyez ! ayez ! sachez !
UžitíVyjadřuje rozkaz nebo zákaz, prosbu, výzvu, radu, varování nebo přání:Ne bougez pas !Nehýbejte se!Excusez-moi.PromiňteEntrez sans frapper.Vstupujte bez vyzvání.