7Slovesa

Tvary určité
INDICATIF
présent j'apporte přináším
imparfait j'apportais přinášel jsem
passé simple j'apportai přinesl jsem jeden z minulých dějů
passé composé j'ai apporté přinesl jsem izolovaný minulý děj
plus-que-parfait j'avais apporté přinesl jsem než se stalo něco jiného
passé antérieur j'eus apporté přinesl jsem těsně před jiným dějem min.
futur j'apporterai přinesu, budu přinášet
futur antérieur j'aurai apporté (až) přinesu před jiným budoucím dějem
SUBJONCTIF
présent que j'apporte abych přinášel/přinesl, že přináším
imparfait que j'apportasse stejný překlad po minulém ději
passé que j'aie apportéže jsem přinášel/přinesl
plus-que-parfait que j'eusse apportéstejný překlad po minulém ději
CONDITIONNEL
présent j'apporterais přinášel/přinesl bych, asi přináším
passé j'aurais apporté byl bych/asi jsem přinášel/přinesl
IMPÉRATIF
présent apporte ! přines!, přinášej!
passé aie apporté ! stejný překlad do určité doby
Tvary neurčité
INFINITIF
présent apporter přinést, přinášet
passé avoir apporté že (jsem) přinesl, přinášel
PARTICIPE
présent actif apportant přinášeje, přinášejíc
présent passif apporté přinesen(ý), přinášen(ý)
passé composé ayant apporté přines
Z hlediska tvaroslovného dělíme slovesa na pravidelná a nepravidelná. Pravidelná slovesa tradičně dělíme do tří tříd, podle koncovky v infinitivu:I. třída - infinitiv na -er; vzor aimerII. třída - infinitiv na -ir; vzor finirIII. třída - infinitiv na -re; vzor vendreViz kap. Přehled jednoduchých tvarů pravidelných sloves.