7Slovesa

Tvary určité
INDICATIF Oznamovací způsob
présent j'apporte přináším
přítomný
imparfait j'apportais přinášel jsem
souminulý - imperfektum
passé simple j'apportai přinesl jsem
minulý čas jednoduchý jeden z minulých dějů
passé composé j'ai apporté přinesl jsem
minulý čas složený izolovaný minulý děj
plus-que-parfait j'avais apporté přinesl jsem
předminulý I. než se stalo něco jiného
passé antérieur j'eus apporté přinesl jsem
předminulý II. těsně před jiným min. dějem
futur j'apporterai přinesu, budu přinášet
budoucí
futur antérieur j'aurai apporté (až) přinesu
předbudoucí před jiným bud. dějem
SUBJONCTIF Subjonctiv
présent que j'apporte abych přinášel/přinesl,
přítomný že přináším
imparfait que j'apportasse abych přinášel/přinesl,
souminulý že přináším po min. ději
passé que j'aie apporté že jsem přinášel/přinesl
minulý
plus-que-parfait que j'eusse apporté že jsem přinášel/přinesl
předminulý po minulém ději
CONDITIONNEL Podmiňovací způsob
présent j'apporterais přinášel/přinesl bych
přítomný asi přináším
passé j'aurais apporté byl bych/asi jsem
minulý přinášel/přinesl
IMPÉRATIF Rozkazovací způsob
présent apporte ! přines!, přinášej!
přítomný
passé aie apporté ! přines!, přinášej!
minulý do určité doby
Tvary neurčité
INFINITIF Neurčitý způsob
présent apporter přinést, přinášet
přítomný
passé avoir apporté že (jsem) přinesl, přinášel
minulý
PARTICIPE Příčestí
présent actif apportant přinášeje, přinášejíc
přítomné činné
passé passif apporté přinesen(ý), přinášen(ý)
minulé trpné
passé composé ayant apporté přines
minulé složené
Z hlediska tvaroslovného dělíme slovesa na pravidelná a nepravidelná. Pravidelná slovesa tradičně dělíme do tří tříd, podle koncovky v infinitivu:I. třída - infinitiv na -er; vzor aimerII. třída - infinitiv na -ir; vzor finirIII. třída - infinitiv na -re; vzor vendreViz kap. Přehled jednoduchých tvarů pravidelných sloves.