7.11Příčestí minulé (Participe passé)

TvořeníOd kmene infinitivu různými koncovkami podle slovesných tříd:
I. třída II. třída III. třída
č. j. r. m. aimé fini vendu
č. j. r. ž. aimée finie vendue
č. mn. r. m. aimés finis vendus
č. mn. r. ž. aimées finies vendues
Užití*U přechodných sloves má obvykle význam trpný (je-li ho užito bez pomocného slovesa):la langue parléemluvený jazykvenduprodáno*U nepřechodných a zvratných sloves vyjadřuje stav:un enfant endormispící dítě*Příčestí minulé je součástí všech složených slovesných tvarů v rodě činném i trpném:il a cherché, il a été cherché, il était parti, il s'en est souvenu...