14Spojky

Spojují věty a větné členy. Vedle jednoslovných spojek existují četná spojková sousloví s que, jimž odpovídají sousloví předložková s de nebo à:Spojková sousloví uvozují vedlejší větu, předložková se pojí s infinitivem (pokud je jeho podmět shodný s podmětem určitého slovesa):Je vous le dis afin que vous le sachiez.Říkám vám to, abyste to věděl.Je vous le dis afin de vous informer.Říkám vám to pro informaci.