3.3Postavení přídavných jmen

Příd. jméno stojí, na rozdíl od češtiny, nejčastěji za podstatným jménem.la littérature française, une table ronde, un travail fatigant, une soirée dansantePřed podstatným jménem stojí nejčastěji krátká (jedno- nebo dvouslabičná) přídavná jména:beau, bon, court, grand, gros, jeune, joli, long, mauvais, nouveau, petit, vaste, vieux, vilain atd.Postavení přídavného jména má vliv na jeho význam:une pauvre femmeubohá ženaune femme pauvrechudá žena