7.21.2Modální slovesa

vouloirVyjadřuje: vůli, podmiňovací způsob, zdvořilé přání:Je veux te parler.Chci s tebou mluvit.Je voudrais vous en parler.Rád bych si o tom s vámi promluvil.Voulez-vous bien m'aider ?Můžete mi prosím pomoci?pouvoirVyjadřuje: možnost, schopnost, dovolení, přání nebo pravděpodobnost:Cela peut arriver à tout le monde.To se může stát každému.devoirVyjadřuje: nutnost, povinnost, úmysl, pravděpodobnost nebo budoucí děj:Il doit faire son service militaire.Musí jít na vojnu.Tu dois te tromper.To se musíš plést.falloirVyjadřuje: nutnost, povinnost nebo pravděpodobnost.