12.3Další způsoby vyjádření příslovečného určení

Příslovečné určení můžeme vyjádřit také1.slovním spojením s přídavným jménemd'une/de façon impertinentedrzed'une/de manière insupportablenesnesitelně2.předložkovým spojenímavec plaisirs radostíd'habitudeobvykle3.přídavným jménemchanter fauxzpívat falešněparler hautmluvit nahlas