7.15Předminulý čas (Plus-que-parfait)

TvořeníZ imperfekta pomocného slovesa a příčestí minulého slovesa významového:Viz kap. Přehled složených tvarů pravidelných sloves.Užití*Děj, který skončil dříve, než nastal jiný minulý děj:Il a manqué le train parce qu'il s'était réveillé trop tard.Ujel mu vlak, protože zaspal.*Předminulý děj, který zdůvodňuje nebo vysvětluje děj následný:Il n'a pas réussi : il s'était mal préparé.Neuspěl: špatně se (totiž) připravil.*Po spojkách quand, lorsque, après que ap. vyjadřuje opakování předcházejícího děje a vyžaduje imperfektum v hlavní větě:Quand j'avais reçu une lettre, j'y répondais aussitôt.Když jsem dostal dopis, vždy jsem na něj hned odpověděl.*Velmi rychlé ukončení děje:Maman a fait un bon dîner : en un quart d'heure, on avait tout mangé.Maminka uvařila dobrou večeři, za čtvrt hodiny jsme všechno snědli.