8.1Vedlejší věty podmínkové

Podmínkové věty jsou ve francouzštině nejčastěji uvozeny spojkou si.Základní pravidla užívání časů a způsobů v podmínkových větách po spojce si:
vedlejší věta řídící věta
si + přítomný čas budoucí čas
si + imperfektum podmiňovací způsob přítomný
si + předminulý čas podmiňovací způsob minulý