5.3.2Zájmena přivlastňovací nesamostatná

Tvoření
jednotné číslo množné číslo
mužský rod ženský rod oba rody
mon père/ami ma mère/mon amie mes parents/amies
ton père/ami ta mère/ton amie tes parents/amies
son père/ami sa mère/son amie ses parents/amies
notre père/ami notre mère/amie nos parents/amies
votre père/ami votre mère/amie vos parents/amies
leur père/ami leur mère/amie leurs parents/amies
Pozor:Před podst. i příd. jmény, která začínají samohláskou nebo němým h, se i v ženském rodě používá mužských tvarů mon, ton, son:mon adresse, ton amie, son histoireton aimable invitation, son heureuse arrivéeVe 3. os. j. č. má francouzština na rozdíl od češtiny stejný tvar pro oba rody:son frèrejeho/její bratrson adressejeho/její adresaPřivlastňuje-li se podmětu, užíváme v češtině zvratného zájmena svůj, svá..., ale ve francouzštině vždy přivlastňovací zájmeno příslušné osoby:Je cherche mes lunettes.Hledám své brýle.Tu cherches tes lunettes ?Hledáš své brýle?Il cherche ses lunettes.Hledá své brýle.