3.1Rod přídavných jmen

Ženský rodTvoření: přidáním koncovky -e k mužskému tvaru.petit - petitePokud tento tvar již na -e končí, další „e“ se nepřidává.jeune - jeunePřidáním koncovky -e dochází k těmto jevům:a)připojení „e“ nemá vliv na výslovnostjoli ʒɔli - jolie ʒɔlinoir nwaʀ - noire nwaʀb)připojením „e“ se oživí koncová souhláskapetit p(ə)ti - petite p(ə)titc)připojením „e“ se změní nosovka na ústní samohláskuplein plε̃ - pleine plεnd)zdvojí se koncová souhláska a výslovnost se:*nezmění (u přídavných jmen zakončených na -eil, -el)pareil paʀεj - pareille paʀεj*změní (u přídavných jmen zakončených na -en, -on, -et, -ot, -s, -er)bon bɔ̃ - bonne bɔnbas - basse bɑse)připojením „e“ za f, c, eur, eux se změní poslední souhláskaactif aktif - active aktivsportif spɔʀtif - sportive spɔʀtivpublic pyblik - publique pyblikmenteur mɑ̃tœʀ - menteuse mɑ̃tøzheureux øʀø - heureuse øʀøzAle: supérieur - supérieure, meilleur - meilleureMužský rodPřídavná jména, která mají v mužském rodě dva tvary: druhý tvar se užívá v jedn. č. před podstatným jménem začínajícím na samohlásku nebo němé „h“.
před souhláskou před samohl. a němým h množné číslo
un beau vase un bel homme de beaux vases/hommes
un nouveau livre un nouvel avion de nouveaux livres/avions
un vieux pull un vieil homme de vieux pulls/hommes
un fou rire un fol espoir de fous rires/espoirs