9.2Souslednost časová v subjonctivu

V dnešní francouzštině se již nedodržuje, tedy i když je v řídící větě některý z minulých časů, použití subjonctivu se nemění. V psané spisovné francouzštině však můžeme přítomný a minulý subjonctif nahrazovat subjonctivem imperfekta, respektive subjonctivem předpřítomným, podle pravidel souslednosti časové u oznamovacího způsobu.*Současnost vyjadřujeme subjonctivem přítomným, ve spisovném psaném projevu subjonctivem imperfekta:Je doutais qu'il le sache.Pochyboval jsem, že to ví. běžně*Předčasnost vyjadřujeme subjonctivem minulým, ve spisovném psaném projevu subjonctivem předpřítomným:Je doutais qu'il l'ait fini à temps.Pochyboval jsem, že to dokončil včas. běžně*Následnost vyjadřujeme subjonctivem přítomným, ve spisovném psaném projevu subjonctivem imperfekta:Je doutais qu'il le finisse à temps.Pochyboval jsem, že to dokončí včas. běžně