5.5.1Zájmena tázací samostatná

Jednoduchá
funkce ve větě ptáme-li se na ptáme-li se na
osobu věc nebo zvíře
podmět qui ? que ?, quoi ?
předmět přímý qui ? que ?
předmět nepřímý à qui ? à quoi ?
nebo de qui ? de quoi ?
přísl. urč. po předložceavec qui ? avec quoi ?
pour qui ? sans quoi ?
Qui cherchez-vous ?Koho hledáte?Qui le sait ?Kdo to ví?Que s'est-il passé ?Co se stalo?Rozšířená
funkce ve větě ptáme-li se na ptáme-li se na
osobu věc nebo zvíře
podmět qui est-ce qui ? qu'est-ce qui ?
předmět přímý qui est-ce que ? qu'est-ce que ?
předmět nepřímý à qui est-ce que ? à quoi est-ce que ?
nebo de qui est-ce que ? de quoi est-ce que ?
přísl. urč. po předl. avec qui est-ce que ? avec quoi est-ce que ?
Složená
funkce ve větě mužský rod ženský rod
j. č. mn. č. j. č. mn. č.
podmět, lequel lesquels laquelle lesquelles
předmět přímý
předmět nepř.:
- po předl. de duquel desquels de laquelle desquelles
- po předl. à auquel auxquels à laquelle auxquelles
- po jiné předl. avec lequel avec lesquels avec laquelle avec lesquelles
Voici deux livres. Lequel est à vous ?Jsou zde dvě knihy. Která z nich je vaše?Lequel de ces livres vous intéresse le plus ?Která z těchto knih vás zajímá nejvíce?