7.17Podmiňovací způsob minulý (Conditionnel passé)

TvořeníZ podmiňovacího způsobu přítomného pomocného slovesa a příčestí minulého slovesa významového:Viz kap. Přehled složených tvarů pravidelných sloves.VyjadřujeDěj v minulosti neuskutečněný:Dans ce cas, je serais allée avec toi.V tom případě bych byla (bývala) šla s tebou.