1.2Přehled výslovnosti francouzských písmen a spřežek

Souhlásky
b b h nevyslovuje se
c k, před e, i, y s j ʒ
ç s ph f
cc k, před e, i, y ks q k
ch před samohláskou ʃ s na začátku slova s
před souhláskou k mezi dvěma samohlás. z
d d ss s
f f t t, před i+samohláska s
g g, před e, i, y ʒ w v
gn ɲ x ks, ex+samohláska gz
Souhlásky k, l, m, n, p, v, z mají v zásadě stejnou výslovnost jako v českém jazyce. Většina souhlásek na konci slova se nevyslovuje.Samohlásky
a, à, â a eu, eû, œ ø nebo œ
ai, aî e nebo ε i, ï, î, y i
au o o o nebo ɔ
e ε nebo ə ô o
é, ez, er e ou, oû u
è, ë, ê, ei ε u, û y
Polosamohlásky
oi, oy wa
oin wε̃
ui, uy ɥi
ay + samohláska εj
i + samohl., il (na konci), ill, y + samohl. j
Nosové samohlásky
an, am, en, em ɑ̃
in, im, yn, ym ε̃
on, om ɔ̃
un, um œ̃