7.20Shoda příčestí minulého

S podmětemS podmětem věty se minulé příčestí shoduje, časuje-li se pomocné sloveso s être, a to u sloves pohybu, stavu, změny stavu a u trpného rodu:Je suis restée assise.Zůstala jsem sedět.S předmětem přímýmS předmětem přímým se příčestí minulé shoduje, jestliže mu tento předmět předchází. Tato shoda nastává u sloves s pomocným slovesem avoir a u sloves zvratných:la lettre que tu as luedopis, který jsi četl(a)Combien de fautes as-tu faites ?Kolik chyb jsi udělal(a)?Anne s'est lavée.Anne se umyla.Ale:Anne s'est lavé les mains.Anne si umyla ruce. komu umyla ruce - sobě, à qqn, předm. přímý za přísudkem