7.21.1Polopomocná slovesa vyjadřující časové vztahy

venir de +inf.Vyjadřuje: děj, který právě skončil:Je viens d'arriver.Právě jsem přišel.aller +inf. (futur proche)Vyjadřuje: budoucnost (běžně používaná varianta budoucího času):Dans un mois, je vais avoir dix ans.Za měsíc mi bude deset.être en train de +inf.Vyjadřuje: právě probíhající děj:Je suis en train de prendre un bain.Právě se koupu.