16.2Věty vedlejší

Věty vedlejší můžeme rozdělit na věty: podmětné, předmětné, vztažné a příslovečné.Věty vztažné jsou uvozeny vztažnými zájmeny qui, que, quoi, lequel, dont nebo vztažným příslovcem .Věty podmětné jsou uvozeny spojkou que.Věty předmětné jsou uvozeny spojkou que nebo spojkovými souslovími de ce que, à ce que. Patří k nim i nepřímé otázky.Věty příslovečné jsou (stejně jako příslovečná určení) časové, příčinné a důvodové, účelové, účinkové, podmínkové, podmínkově přípustkové, odporovací, přípustkové, výjimkové, doplňovací a způsobové.