6.6Udávání času

TvořeníČas lze ve francouzštině určovat pomocí částí hodiny nebo počtu minut:Do půl se přičítá k předešlé hodině, od půl se odečítá od následující:Čas do půl po celé se uvádí pomocí počtu minut bez spojky et, čtvrthodina a půlhodina s et:Čas od půl do celé se uvádí pomocí příslovce moins a počtem minut nebo čtvrthodinou se členem určitým:Celé hodiny se uvádějí jednoduše číslovkou a slovem heure(s):10H00Il est dix heures.10H05Il est dix heures cinq.10H15Il est dix heures et quart.10H20Il est dix heures vingt.10H30Il est dix heures et demie.10H40Il est onze heures moins vingt.10H45Il est onze heures moins le quart.10H55Il est onze heures moins cinq.Poledne midi a půlnoc minuit jsou zpravidla bez členu, ostatní časové úseky dne, např. ráno matin, večer soir ap., jsou obvykle se členem:Je suis rentré après minuit.Vrátil jsem se po půlnoci.On mange à midi.Jíme v poledne.Je ne travaille pas le matin.Ráno nepracuji.Ale:demain matinzítra ráno