7.21.3Faire + infinitiv

Vyjadřuje: působení nějakého činitele na činnost nebo stav někoho jiného (tzv. faktitivní vazby):faire croire qqch à qqnnamluvit komu cofaire dormir qqnuspat kohofaire faire qqch à/par qqndát co komu udělatObdobné je použití některých dalších francouzských sloves:se faire + inf.se faire comprendredorozumět sese faire remarquerupozorňovat na sebeČasto vyjadřuje trpný rod:Elle s'est fait licencier.Byla propuštěna.