14.2Spojky podřadicí

1.Vedlejší věty obsahové (podmětné, předmětné) se připojují spojkou que nebo spojkovým souslovím à ce que, de ce que (podle předložky, se kterou se pojí přísudek):Je crois que vous avez tort.Myslím, že se mýlíte.2.Spojky a spojková sousloví vyjadřují různé vztahy vedlejších vět příslovečných:*vztah časový: spojky quand, comme, lorsque, que, si, spojková sousloví alors que, à mesure que, au moment où, aussitôt que, jusqu'à ce que, pendant que, tandis que ap.:Tu verras quand tu y seras.Až tam budeš, uvidíš.*vztah příčinný: spojky comme, puisque, sousloví parce que, c'est que, du fait que, étant donné que, vu que ap.:Comme il n'y a rien à manger, on ne mange pas.Protože tu není nic k jídlu, nebudeme jíst.*vztah účelový: spojka que, sousloví pour que, afin que, de crainte que, de peur que ap.:Je suis venu pour que nous puissions en parler.Přišel jsem, abychom si o tom mohli promluvit.*vztah účinkový: spojka que, sousloví de façon que, de manière que, de sorte que, en sorte que ap.:Articulez de façon qu'on vous comprenne.Vyslovujte tak, aby vám bylo rozumět.*vztah podmínkový: spojky si, quand, que, sousloví à (la) condition que, à moins que, au cas où, une fois que ap.:Si tu viens demain, je te montrerai quelque chose.Jestli zítra přijdeš, něco ti ukážu.*vztah odporovací a přípustkový: spojka quoique, sousloví alors que, au lieu que, bien que, pendant que, tandis que, même si ap.:Il fait doux chez vous, tandis que chez nous, on gèle.U vás je příjemně, kdežto u nás mrzneme.*vztah výjimkový a doplňovací: spojková sousloví excepté que, sauf que, si ce n'est que, outre que:Nous sommes blondes toutes les deux, sauf que toi, tu es une décolorée.Jsme obě blondýny, až na to, že ty jsi odbarvená.*vztah způsobový: spojkové sousloví sans que:Il m'a tout dit sans que je le lui aie demandé.Všechno mi řekl, aniž bych ho o to žádal.*vztah přirovnávací: spojka comme, sousloví ainsi que, aussi bien que, autant que, comme si, de même que, en tant que, pour autant que ap.:Cela s'écrit comme cela se prononce.Píše se to stejně, jako se to čte.