6.1.1Zvláštnosti užívání základních číslovek

*číslovky cinq, six, huit, dix se vyslovují s koncovou souhláskou, stojí-li samostatně, ve výčtu nebo v datech:le cinq mai sε̃k, le six janvier sis*číslovky cinq, six, huit, dix se vyslovují bez koncové souhlásky, stojí-li před podst. jménem začínajícím na souhlásku nebo dyšné h:six couteaux si, dix Hongrois di*začíná-li podstatné jméno samohláskou nebo němým h, vzniká vázání:cinq enfants sε̃kɑ̃fɑ̃, six hommes sizɔm*číslovka cent se neváže, její výslovnost se tedy nemění:cent sɑ̃, cent un sɑ̃œ̃*et v číslovkách 21, 31, 41, 51, 61, 71 se nikdy neváže:vingt et un vε̃teœ̃, trente et un tʀɑ̃teœ̃*číslovky 21, 31, 41, 51, 61, 71 mají spojku et a nemají spojovník:vingt et un, trente et un, soixante et un, soixante et onze*číslovky 81, 91, 101, 1001 spojku et nemají:quatre-vingt-un, cent un, mille un*číslovka vingt dnes přibírá v mn. č. plurálovou koncovku -s pouze v číslovce osmdesát:80quatre-vingts81quatre-vingt-un*číslovka cent přibírá v mn. č. plurálovou koncovku -s, pokud nenásleduje další číslovka:400quatre cents750sept cent cinquante*číslovka mille nepřibírá v mn. č. koncovku -s, v letopočtech do roku 1999 se však píše mil:2 000 eurdeux mille euros1999mil neuf cent quatre-vingt-dix-neufrok 2000l'an deux mille3 000 let před Kristemtrois mille ans avant Jésus-Christ*Číslovky million a milliard jsou podstatnými jmény, proto po nich následuje předložka de. Následuje-li ale za nimi nižší číslovka, de se nepoužívá:1 000 000 eurun million d'euros1 300 000 frankůun million trois cent mille francs*Čísla a letopočty začínající tisícem se mohou vyjadřovat dvojím způsobem, jako v češtině:1789mil sept cent quatre-vingt-neuf, dix-sept cent quatre-vingt-neuf1 500 eurmille cinq cents euros, quinze cents euros*Spojení determinantu (např. určitého členu) se základní číslovkou vyjadřuje úplnost:les deuxoba, oběmes trois enfantsmé tři děti, všechny tři mé děti