12.1Příslovce odvozená

TvořeníPomocí přípony -ment přidávané za přídavná jména, nejčastěji v ženském rodě:actif/active - activementcertain/certaine - certainementdoux/douce - doucementJe-li přídavné jméno zakončeno už v mužském rodě samohláskou, přípona -ment se spojuje s tímto tvarem:rapide - rapidementvrai - vraimentPřídavná jména zakončená na -ant tvoří příslovce příponou -amment:courant - courammentméchant - méchammentPřídavná jména zakončená na -ent tvoří příslovce příponou -emment:évident - évidemmentfréquent - fréquemmentAle:lent - lentementprésent - présentementvéhément - véhémentementVýjimky:assidu - assidûmentcru - crûmentdu - dûmentgentil - gentiment