5.1Zájmena osobní

číslo osoba nesamostatná samostat.
1. pád3. pád 4. pád
podmětpř. nepř. předm. př.
jednotné 1. je (j') me (m') me (m') moi
2. tu te (t') te (t') toi
3. r. m. il lui le (l') lui
3. r. ž. elle lui la (l') elle
množné 1. nous nous nous nous
2. vous vous vous vous
3. r. m. ils leur les eux
3. r. ž. elles leur les elles