5.4.1Zájmena ukazovací samostatná

Jednoduché tvary
číslo mužský rod ženský rod střední rod
jednotné celui ten(to) celle ta(to) ce (c') to(to)
množné ceux ti(to) celles ty(to)
Užití:Ve větě zastupují podstatné jméno, které by se muselo jinak opakovat.le journal d'aujourd'hui et celui d'hierdnešní a včerejší novinyVoici mon bureau, celui de mon chef est à côté.To je můj stůl a vedle něj je stůl mého šéfa.C'est la voiture de Michel, celle de Pierre n'est pas là.To je Michelovo auto, Pierrovo tady není.Složené tvary
číslo mužský rod ženský rod střední rod
jednotné celui-ci tento celle-ci tato ceci toto
celui-là tamten celle-là tamta cela, ça tamto
množné ceux-ci tito celles-ci tyto
ceux-là tamti celles-là tamty
V běžné řeči se častěji používají tvary s příklonkou -là. Pokud jsou ve větě oba tvary, pak tvar se -ci zpravidla označuje pojem bližší nebo zmiňovaný naposled:Voilà mes meilleures copines : celle-ci s'appelle Anne et celle-là Jeanne.Toto jsou moje nejlepší kamarádky: tato se jmenuje Anne a tamta Jeanne.