7.14Minulý čas složený (Passé composé)

TvořeníPomocí sloves avoir nebo être v přítomném čase a příčestí minulého významového slovesa:j'ai vu, tu as acheté, elle s'est réveillée, nous sommes allés, vous avez vu, ils sont restésUžití*Jednorázový děj v minulosti ukončený:J'ai donné un cadeau à papa.Dal jsem tatínkovi dárek.Nous sommes rentrés avant minuit.Vrátili jsme se před půlnocí.*Minulý děj, který se odehrál jen jednou a jeho trvání je vymezeno:J'ai fait ce travail pendant trois ans.Tu práci jsem dělal tři roky.Le mois passé, j'ai été malade.Minulý měsíc jsem byl nemocný.*Minulý děj opakovaný, jehož počet opakování je alespoň přibližně vyjádřen:Je le lui ai répété cinq fois.Opakoval jsem mu to pětkrát.*Děj ukončený v blízké budoucnosti:Encore quelques minutes et j'ai fini de travailler.Ještě pár minut a mám po práci.*V podmínkových větách se složeným perfektem nahrazuje předbudoucí čas:Si maman est rentrée demain soir, nous irons te voir.Jestli se maminka zítra do večera vrátí, půjdeme tě navštívit.