Na poště

Na poště

En la oficina de correos
Chtěl bych poslat doporučený dopis.
Quisiera enviar una carta certificada.
kisjeɾa embjaɾ una kaɾta θeɾtifikaða
Normálně, prosím.
Por correo ordinario, por favor.
poɾ koreo oɾðinaɾjoˌ poɾ faβoɾ
Obálku/známku, prosím.
Sello/sobre, por favor.
seʎo/soβɾeˌ poɾ faβoɾ
Jakou známku potřebuji do...?
¿Qué sello necesito para...?
ke seʎo neθesito paɾa?
Kolik stojí dopis do...?
¿Cuánto cuesta la carta a...?
kwanto kwesta la kaɾta a?
U které přepážky se podávají balíky?
¿En qué ventanilla puedo despachar el paquete?
en ke bentaniʎa pweðo despatʃaɾ el pakete?
pošta
correos
koreos
dopis
carta
kaɾta
pohled
(tarjeta) postal
(taɾχeta) postal
obálka
sobre
soβɾe
balík
paquete
pakete
známka
sello
seʎo
adresa
dirección, señas
diɾekθjonˌ seɲas
ulice
calle
kaʎe
město
ciudad
θjuðað
PSČ
CP, código postal
θepeˌ koðiɣo postal
doručení
entrega
entɾeɣa
doporučeně
por correo certificado
poɾ koreo θeɾtifikaðo
letecky
por correo aéreo
poɾ koreo aeɾeo
expres
por correo urgente
poɾ koreo uɾχente